Algemeen

Open Call Stadskunstenaar

Gemeente Leeuwarden heeft sinds 2010 een stadskunstenaar, waarbij op verschillende manieren invulling is gegeven aan het kunstenaarschap. Oud stadskunstenaar Jamila Faber draagt nu het stokje over en nodigt professionele kunstenaars uit om hun plannen in te dienen!

De toekomstige stadskunstenaar krijgt de opdracht om een grote manifestatie en vier kleinere in de gemeente Leeuwarden te ontwikkelen met het thema meertaligheid, gelieerd aan de eigen (kunst)discipline. Meertaligheid kan ruim worden geïnterpreteerd (spreektaal, gebarentaal, beeldtaal, lichaamstaal, straattaal, jeugdtaal, muziektaal) en kan worden uitgewerkt in zelfgekozen werkvormen, zoals poëzie, muziek, dans, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode, theater of de vermenging hiervan. De invulling van het stadskunstenaarschap sluit aan bij de Legacy van LF2018, waar meertaligheid één van de hoofdthema’s vormt. Binnen meertaligheid heeft het Fries een bijzondere positie, als tweede officiële landstaal van Nederland. 

De stadskunstenaar is een professioneel kunstenaar en heeft een duidelijke link met gemeente Leeuwarden. De stadskunstenaar is zichtbaar en in zijn/haar/diens werk manifesteert zich de relatie met Leeuwarden en zoekt actief de verbinding op met Leeuwarden en haar inwoners.

De sollicitatieperiode staat vanaf 7 oktober 4 weken open. De benoeming van de stadskunstenaar vindt plaats in het najaar van 2019. Voor meer informatie zie de vacaturepagina van www.werkeninfriesland.nl.