Algemeen

OpenMonumentenDag 2019 Dronryp

Op zaterdag 14 september a.s. organiseert de Wurkgroep Histoarysk Dronryp samen met de Rypster Aldheidskeamer, Stichting Molens in Menaldumadeel en de Vogelwacht Dronryp ‘4 plekken met een verhaal’. 

We hebben een fietsroute uitgezet tussen de 4 plekken. De start is bij de monumentale boerderij Sinne State, een rijksmonument, aan het Holpaed te Dronryp, die nu in de steigers staat voor een grondige renovatie. Hier kunt u een bijzondere boerderij van binnen bekijken; er is een tentoonstelling van schilderijen van Dronryp en een presentatie van oude films en foto’s. In de Puollen van Dronryp zijn de molen en de vogelkijkhut te bekijken en is iemand aanwezig voor uitleg. Op de Strjitwei 2 te Dronryp, waar vroeger Logement Halfweg stond en waar de tramhalte was, vertelt Bauke Hofstra de geschiedenis van dit logement met speeltuin en de nu nog aanwezige vijver. Hier is ook een fototentoonstelling over de vroegere verbinding van Leeuwarden naar Franeker.  In Lokaal Op Hatzum vertellen oude foto’s en ander beeldmateriaal het verhaal van deze plek door de eeuwen heen. Tevens zijn er opgravingen te zien van de terpen rondom deze plek. Deze dag zijn ook D’Alde Wite en de tuinen van Schatzenburg open. Naast de korte fietstocht via de 4 plekken met een verhaal, kunt u ook een langere tocht maken via het pontje van Keimpetille.

De officiële opening is om 10.00 uur bij de boerderij Sinne State van eigenaresse Marijke Kamsma. Dr. Ph. H. Breuker zal een gesproken column vol historische wetenswaardigheden over de locaties op de route en het landschap houden. U bent van harte welkom!

Foto is eigendom van de Wurkgroep Histoarysk Dronryp.