Algemeen

Oudste monumentale bomen van gemeente Leeuwarden op Martenastate

Onlangs heeft de Gemeente Leeuwarden een actuele lijst opgesteld van monumentale en waardevolle bomen in haar gemeente. 

Foto: Sjoerd Hogerhuis

 

Uit het nieuwe overzicht blijkt dat de Swarte Singel op Martenastate maar liefst 51 Hollandse lindes telt uit 1750. Deze bomen blijken de oudste bomen te zijn in de gemeente. Deze bijzondere vaststelling geeft aan dat, naast de eeuwenoude historie van de adellijke bewoners en familieleden en de rijks monumentale gebouwen, ook de historische tuin- en parkaanleg met stinzenflora en bomen van groot algemeen belang is