Algemeen

Plaatselijk Belang Stiens vraagt uw aandacht

Verenigingen, instellingen en organisaties kunnen nog tot 1 oktober een aanvraag indienen voor het Dorpsbudget 2021. Er zijn al enkele aanvragen binnen, maar Plaatselijk Belang Stiens staat altijd open voor meer. Als er maar rekening gehouden wordt met de spelregels en die zijn te vinden op de website, net als een aanvraagformulier. 

Er komt dit najaar geen Algemene Ledenvergadering. De leden worden door middel van een brief geïnformeerd over zaken die anders op de vergadering besproken zouden worden, inclusief een verantwoording naar de leden toe, zoals de vereniging dat statutair verplicht is te doen. 

De vereniging heeft genoeg op de werkagenda staan en het overleg met de gemeente gaat in deze coronatijd gewoon door. Gepraat wordt er nog steeds over de verhuizing van de Skalm naar het oude gemeentehuis, maar of juli 2021 gehaald wordt is nog steeds onzeker. Andere onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de groenvoorziening, wateroverlast en de plannen voor de Remise. Welke invulling wordt er gegeven aan dit monumentale gebouw? 

Verder is de Speeltuincommissie bezig met het maken en uitvoeren van verschillende plannen. Sommige speeltuinen zijn al aangepakt en in overleg met de gemeente wordt er gewerkt aan een totaalplan, inclusief een nieuwe speeltuin in het Steenslân. 

Een heuse Verkeerscommissie is bezig met het in kaart brengen van verkeersknelpunten in Stiens, maar is ook bezig met de (her)inrichtingsplannen van het plein voor het oude gemeentehuis. PBS krijgt verder veel vragen en klachten over door mensen als gevaarlijk of onoverzichtelijk ervaren verkeerssituaties. Wellicht is daar in overleg met de gemeente iets aan te doen. Er is echter wel een verschil tussen wat iemand als gevaarlijk ervaart en wat echt gevaarlijk of onoverzichtelijk is. Vaak genoemd worden het kruispunt bij de Smalle Brug en It Hynstewaed en It Achterbosk. Maar er zijn meer situaties die vragen oproepen. Deel deze vragen met Plaatselijk Belang Stiens via het invulformulier op de website. 

 Alles in het belang van een aantrekkelijk, leefbaar en veilig Stiens. Helpt u mee? Ga naar www.plaatselijkbelangstiens.nl en laat van u horen