Algemeen

Pluktuin ‘Plukgeluk’ krijgt vervolg en breidt uit.
Opening zaterdag 17 juli

Vorige zomer namen nagenoeg 600 mensen deel aan de pluktuin ‘Plukgeluk’ in Sint Jacobiparochie. Voor een bedrag van minimaal 10 euro mocht men onbeperkt veldbloemen komen plukken en steunde daarmee drie goede doelen. Deze pluktuin aan de Koudeweg krijgt dit jaar een vervolg en wordt tevens uitgebreid met een pluktuin in Arum. De opbrengst voor de goede doelen was vorig jaar 11.000 euro.

Plukgeluk
Plukgeluk is een initiatief van Rotary Oldehove in Leeuwarden en dit jaar sluit Rotary Franeker aan.  Akkerbouwer Gerlof Rienks van Rotary Oldehove heeft 10.000 vierkante meter van zijn grond beschikbaar gesteld om dit maatschappelijke project mogelijk te maken. Akkerbouwer Wigle Sinnema van Rotary Franeker heeft land net buiten Arum beschikbaar gesteld voor Plukgeluk.
Beide velden zijn ingezaaid met zaad voor veldbloemen. Daarbij is volop aandacht voor biodiversiteit, gericht op het aantrekken van vogels en insecten. Er zijn niet alleen plukbloemen gezaaid, maar ook granen en kruiden.

Om te mogen plukken, moet een geïnteresseerde per pluktuin minimaal tien euro doneren. Deze donatie komt ten goede aan diverse goede doelen. De goede doelen van de pluktuin in Sint Jacobiparochie zijn de lokale Vogelwacht, Stichting Arm en Rijk, de Voedselbank Leeuwarden en het project Water en WC. Met een donatie voor Arum steunt men Stichting Leergeld, Sterke Yerke en ook de lokale vogelwacht.

Opening
De beide pluktuinen worden officieel geopend op 17 juli a.s. Deze opening vindt plaatst aan de Koudeweg 36 in Sint Jacobiparochie en begint om 14.30 uur. Om 15.00 uur is er een lezing van Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Fryslân over open akkerlandschap, biodiversiteit, vogels en insecten. Aansluitend volgt een rondleiding door de tuin. Het geheel wordt opgeluisterd met live muziek. Er kan uiteraard ook geplukt worden.