Algemeen

PvdA Huiskamer in Stiens

Zaterdag 5 november was de PvdA Leeuwarden in Stiens met de Huiskamer om in gesprek te gaan met iedereen uit Stiens e.o. De Huiskamer is onderdeel van de Reade Mienskip. 

We begonnen in de dbieb met een rondetafelgesprek. Aanwezig waren de voorzitter en secretaris van plaatselijk belang en de voorzitter van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Plaatselijk belang bracht naar voren waarom speeltuinen belangrijk zijn. Kinderen zijn de toekomst en daarbij is spelen en ontmoeten essentieel. Vooral kinderen die niet vaak op vakantie kunnen hebben hier behoefte aan. In Steenslan 2 wordt 25-30% sociale woningbouw gerealiseerd. Plaatselijk belang is in nauw overleg met de wethouders. Voornaamste vraag nu is hoeveel woningen voor ouderen nodig zijn. Enerzijds is het ver van het centrum. Anderzijds dicht bij zwembad en gezondheidsvoorzieningen. Verder is er sprake van ernstige overlast van de vliegbasis en te weinig ruimte voor lokale ondernemers. De verkeerssituatie op de Truerderdyk is niet goed. Als de rioolwerkzaamheden zijn afgerond is een herinrichting, in overleg met plaatselijk belang, noodzakelijk. De energie coöperatie geeft aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om stroom op te wekken, maar de eerste stap is energiebesparing. Daarvoor zetten zij zich in door informatie op te halen in de wijken en specialistische kennis gezamenlijk in te kopen. Voor de toekomst wil de energie coöperatie graag proberen een windmolen ergens te plaatsen. De energie die het oplevert is enorm en kan direct terug naar de leden van de coöperatie. Op straat was een groep van de PvdA aanwezig inclusief een aantal fractieleden. De lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen, Edou Hamstra was ook present. Over het algemeen zijn de mensen erg positief over het dorp en de omgeving. Er zijn zorgen over chaotisch parkeren en winkels die verdwijnen door online winkelen. Onlangs is er helaas een speeltuin weggehaald. Meer speeltuinen is zeker wenselijk. De mensen die we spraken vonden dat meer groen noodzakelijk is. We kregen veel opmerkingen over de plek van de oliebollenkraam. Die staat nu helaas voor het monument van de gevallenen. Dit is gelukkig tijdelijk. Tot slot vonden nieuwkomers in het dorp het soms moeilijk om de juiste functionele informatie te vinden. De PvdA van de gemeente Leeuwarden wil heel graag in contact komen met mensen die oplossingen zien voor lokale problemen. We kunnen niet beloven dat elk probleem direct wordt opgelost, maar we gaan er wel ons best voor doen. Heeft u onze hulp nodig? T: 058 58 53 732 Mail: ombudsteam@pvdaleeuwarden.org