Algemeen

Rabobank keert cheque uit aan obs de Jint

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen. 

De commissie koos voor de transformatie van het plein van obs de Jint in Stiens. Vrijdag 2 juli kwamen dhr. Hemeltjen, ledenraadslid en dhr. Hansma, medewerker van de Rabobank een cheque t.w.v. Ä5000,- uitreiken. De jongste kinderen van de school namen deze met ballonnen en flink wat gejuich, graag in ontvangst.

 

Dat het plein openlijk toegankelijk is voor de jeugd tot 18 jaar is een belangrijke voorwaarde voor de toekenning. Het plein biedt nu geen uitdaging voor de jeugd en na schooltijd wordt deze minder bezocht. Door een uitdagender plein te creëren waar sport, bewegen, samenwerken en samen spelen centraal staan gaat de school hier verandering in brengen. Deze bijdrage is dan ook zeer belangrijk om dit te kunnen verwezenlijken. De school gaat het plein vergroenen en de afvoerproblematieken aanpakken, waardoor de wateroverlast opgelost wordt. Door veel bomen zullen er schaduwplekken gecreëerd worden en door speeltoestellen in groenstroken, pleinspelen en het verkeersplein, zal het plein uitdagender worden voor jong en oud. Er komt ook een  buitenklas die voor educatieve doeleinden gebruikt gaat worden en die bewustwording creëert bij de jeugd over het belang van Biodiversiteit