Algemeen

Red de bomen van de Sint Vituskerk in Stiens

Monumentale bomenrijen rondom de kerk bedreigd De Protestantse Gemeente van Stiens maakt zich grote zorgen over het behoud van de bomenrijen rondom de St. Vituskerk in het centrum van Stiens. Sinds 1779 vormen deze eeuwenoude bomenrijen het beeldbepalende gezicht van het centrum in Stiens. 

Voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lubbert Tilma vertelt: “Er moet groot onderhoud gebeuren want anders kunnen wij, onder andere op basis van veiligheid, niets anders doen dan rigoureus te kappen. Wij hebben een professioneel onderzoek naar de staat van de bomen laten doen en daaruit blijkt dat, mochten we nu niets doen, wij niets meer kunnen doen om de zieke en/of zwakke bomen te redden. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren en luiden om die reden de noodklok”.

Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan? De kerkelijke gemeente heeft in 2017 bij de gemeente Leeuwarderadeel aangegeven geen geld te hebben om het noodzakelijke groot onderhoud te plegen. De voltallige gemeenteraad heeft in november 2017 een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht kreeg om (financieel) te helpen om de karakteristieke bomenrijen voor de toekomst veilig te stellen. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden. De uitvoering van de motie wil echter niet vlotten. 

Op 18 maart jongstleden heeft de Protestantse Gemeente de raadsleden van de gemeente Leeuwarden bijgepraat en gevraagd om de motie uit 2017 uit te voeren www.pgstiens.nl/reddebomen