Algemeen

Rederikerskeamer Halbertsma speelt "De Goate"

Op 12, 13 en 14 April speelt toneelvereniging “Rederikers-keamer Halbertsma” hun nieuwe voorstelling.Het betreft deze keer een vrolijk, humoristisch, Friestalig toneelstuk

Het toneelstuk speelt In opvanghuis “De Goate” met bijzondere bewoners. Elk met hun eigen verhaal. Getekend door het leven. En door zowel de buurt als de maatschappij genegeerd. Hopeloos en nutteloos…. Of misschien.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 April spelen we om 20:00 uur, en op zondag de 14e om 15:00 uur. 

Locatie van de voorstelling is grand café “De Smalle Brug” te Stiens. Kaartverkoop is mogelijk tijdens winkeluren bij de Primera in Stiens of op de dagen zelf aan de kassa bij de Smalle Brug.