Algemeen

Rondje om de kerk in Stiens

Op 31 mei 2024 was de boekpresentatie van de nieuwste wandelgids van Fokko Bosker in de kerk van Pingjum. In samenwerking met Tsjerkepaad heeft Fokko wandel en fietsroutes verzameld en uitgezet die beginnen en eindigen bij kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. 

Dit heeft geresulteerd in het boek: ”Rondjes om de kerken in Noord-Fryslân”. In februari heeft Fokko Bosker in de Hege Stins verteld over dit project en aangekondigd dat hij in juni met geïnteresseerden het Rondje Stiens zou wandelen.

Op donderdagavond 27 juni ‘sil it heve’. We verzamelen om 19.15 uur bij de Sint Vituskerk in Stiens en wandelen met Fokko zo’n 7 km door en rond Stiens. Graag zelf drinken meenemen. Na afloop kunt u eventueel bij Fokko het boek kopen.

Voor vragen kunt u terecht bij Froukje Jonkman 06-20991056