Algemeen

Skjin Wetter! Ook in St. Annaparochie

Op woensdag 6 oktober zijn twee klassen van csg Ulbe van Houten op pad geweest om het water van de Kade in Sint Annaparochie te ontdoen van plastic en ander afval. Dit bleek nog een hele klus, want zelfs met verlengde netjes en grijpers konden de leerlingen niet overal bij.

Maandag 4 oktober was de Skjin Wetter projectweek al begonnen met een theatervoorstelling van Theater Smoar over plastic en hoe schadelijk dat is voor de dieren. Het komt in hun maag en ze denken dat ze een volle maag hebben, maar sterven uiteindelijk omdat ze te weinig voedsel binnen krijgen. Skjin Wetter is een projectweek van Samen Fryslân Schoon en veel scholen en verenigingen door heel Friesland doen eraan mee. Campus Middelsee doet ook jaarlijks mee: Op die manier worden leerlingen bewust gemaakt over allerlei zaken rond afval, zwerfvuil en de plastic soep. Naast een aantal dode brasems en karpers is er een flinke berg plastic, blikjes en ander afval uit de sloot gevist. Een nuttige, maar zeker ook gezellige middag!