Algemeen

Slimme verkeerslichten in Leeuwarden in werking

Gemeente Leeuwarden heeft 9 bestaande verkeerslichten geüpgraded naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze slimme verkeerslichten zorgen voor een betere doorstroming. Automobilisten krijgen via hun mobiele telefoon informatie over de stand van de lichten (Rood-Groen) zodat ze daarop hun snelheid kunnen aanpassen. De verkeerslichten zijn langdurig getest  zodat zeker is dat de informatie die het systeem geeft stabiel is.

Waarom iVRI’s?

De infrastructuur in en om Leeuwarden is de afgelopen 10 jaar flink uitgebreid en daarmee groeide ook de capaciteit. Om deze capaciteit zo slim mogelijk te laten functioneren, zijn de verkeerslichten op te toegangswegen van Leeuwarden aangepast naar Intelligente verkeerslichten. Friso Douwstra, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Leeuwarden: “We willen hiermee het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken. Het verbetert daarnaast ook de leefbaarheid van de stad op een duurzame wijze door verlaging CO2-uitstoot, vermindering geluidsoverlast en verbetering bereikbaarheid”. Gemeente Leeuwarden heeft in eerste instantie gekozen voor de informerende functie van de iVR1’s en neemt functies optimaliseren en prioriteren mee in de doorontwikkeling.

 

Waar staan de iVRI’s?

De iVRI’s staan op de volgende wegen en  kruisingen in Leeuwarden: Drachtsterplein, Rietgras – Aldlansdyk, Oostergoplein – Oostergoweg – Aldlansdyk, Borniastraat, Westelijke invalsweg vanaf de Haak om Leeuwarden t/m de kruising Slauerhoffweg - Westeinde. Maar de ontwikkeling gaat door. De komende tijd zullen meer verkeerslichten slim gemaakt worden. In 2021 worden de verkeerslichten (VRI’s) aan de Noordzijde van de stadsring naar iVRI’s geüpgraded op de volgende wegen en kruisingen: Wollegaast – Dammelaan, Luchtenrek – Dammelaan en waarschijnlijk het Vrijheidsplein.

 

Talking Traffic

De realisatie van de iVRI’s in Leeuwarden gebeurt onder het partnership Talking Traffic. Dit is een landelijke samenwerking tussen marktpartijen en overheden om nieuwe technieken toe te passen voor verkeersmanagement. In heel Nederland komen op ruim 1200 kruisingen slimme verkeerslichten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 40 02