Algemeen

Speeltuin is visitekaartje voor Holwerd

Holwerd heeft een compleet nieuw ingerichte speeltuin. De oude speeltoestellen gingen eruit en vorige week werden de nieuwe geplaatst. Er is in totaal 59.000 euro geïnvesteerd in het project aan De Kamp.

Foto: Bram Buruma

De speeltuin aan De Kamp in Holwerd is helemaal vernieuwd. Daar is het dorp nu trots op, want het project kwam tot stand door de inzet van heel veel dorpsgenoten. 

Vorige week legden vrijwilligers de bestrating. Het gras wordt nog gezaaid en dan is alles klaar, maar het hek blijft nog even dicht. Een feestelijke opening met ouders en kinderen zit er door de coronamaatregelen dit najaar niet meer in, maar hopelijk kan de speeltuin komend voorjaar toch op een officiële wijze worden geopend.

Het geld voor de herinrichting van de speeltuin komt uit verschillende subsidies en acties in het dorp. Jantje Beton gaf 3.000 euro, via het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân kwam maar liefst 24.500 euro binnen en er kwam steun van de NAM. Kern met Pit gaf een jaar lang deskundig advies en hulp bij de realisatie van de herinrichting van het project en zei ook nog 1.000 euro toe als het plan binnen 1 jaar gerealiseerd werd.

Er was al een speeltuin aan De Kamp, maar die voldeed niet meer aan ieders eisen en het aantal toestellen was beperkt. Dat moest anders, vond de grote groep dorpsgenoten die zich hier voor inzette want een speeltuin weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het is een plek waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten, zo redeneert de commissie. De speeltuincommissie doet nog wel een oproep voor een passende naam van de nieuwe speeltuin. 

Ideeën daarvoor kunnen tot zaterdag 24 oktober via info@dorpsbelangholwerd.nl. De winnaar van deze prijsvraag wint een kadobon van de Pannekoektrein in Marrum.