Algemeen

Stand van zaken speeltuincommissie Stiens

Begin dit jaar is een speeltuincommissie geïnstalleerd door Plaatselijk Belang Stiens. Wij zetten ons in voor uitnodigende speeltuinen in ons dorp. Hierover stond in april een stuk in de Stienser. Jullie hebben een tijdje niets van ons vernomen, maar achter de schermen is hard gewerkt. De eerste actie van de commissie was de mening van het dorp te peilen middels een enquête en onderzoek doen naar de te verwachten bevolkingsontwikkeling. We willen jullie hierbij op de hoogte brengen van de  huidige stand van zaken. 

De enquête is goed ingevuld en heeft maar liefst 216 reacties opgeleverd. Het onderwerp leeft breed in Stiens en eigenlijk alle buurten zijn vertegenwoordigd in de reacties. Zo’n 80 mensen gaven aan zich te willen inzetten voor de speeltuinen en heeft een e-mailadres achtergelaten. Uit de enquête is naar voren gekomen dat de spreiding en kwaliteit van onze speeltuinen een boost verdient. Zo wil men graag een speeltuin voor kleintjes op loopafstand, rekening houdend met lastig over te steken wegen, liefst uitgebreid met spelelementen voor oudere kinderen, zodat de speeltuin als geheel aantrekkelijker wordt. Een speeltoestel hoeft niet altijd de oplossing te zijn natuurlijke spelelementen kunnen zelfs meer tot de verbeelding spreken, vinden sommige ouders. Ook aan pubers dient te worden gedacht, zij hebben recht op eigen plekken en hun speelplezier heeft een relatie met het succes van een speeltuin voor jongere kinderen.  

De kosten van speeltoestellen lopen uiteen van bijna duizend euro voor een duikelrek tot meer dan twintigduizend euro voor een uitgebreid klimtoestel. Deze prijsstelling heeft alles te maken met het feit dat de toestellen moeten zijn goedgekeurd voor gebruik in de openbare ruimte. Voor de financiering is er een bijdrage vanuit de gemeente, zijn er mogelijkheden bij fondsen en willen we eigen acties opzetten. Dit levert de voorlopige conclusie op dat één of hooguit twee (nieuwe) speeltuinen te realiseren zijn. Hiermee zouden we echter geen recht doen aan de behoefte die er is.  
 
De commissie heeft op de najaarsvergadering van Plaatselijk Belang een presentatie gegeven over de stand van zaken. Wethouder De Haan, die ook op de avond aanwezig was, erkende de spagaat waar de commissie momenteel in zit. Hij stelde zich begripvol op en gaf aan te willen meedenken om het plan omvangrijker te maken. Dit bemoedigde de commissie en de komende weken hopen we de financiële kaders van het plan op te kunnen rekken. Als hier meer duidelijkheidover is, willen we de (groot)ouders die de enquête hebben ingevuld opnieuw raadplegen. We hebben namelijk potentiële plekken nodig voor nieuwe speeltuinen. De locaties willen we per mail opvragen, maar een bewonersavond behoort ook tot de mogelijkheden. Reacties zijn alvast welkom, mail naar speeltuinstiens@gmail.com.  

Met vriendelijke groet,  

De speeltuincommissie  

Foppe Jorna
Henk Louwsma (namens PB)
Hilbert Reitsma
Riemke de Reus
Henk Sjoerdsma
Titia van der Vlugt