Algemeen

Start nieuwe werkwijze Wmo per 1 januari 2021 en de coronamaatregelen

Er zijn extra maatregelen ingezet om het coronavirus onder controle te krijgen. De gemeente Leeuwarden heeft samen met de partners Amaryllis, Winkdracht058, M.I.E.P Huishoudservice en Thuiszorg Het Friese Land op een rij gezet wat de maatregelen betekenen voor de start van de nieuwe werkwijze in de Wmo per 1 januari 2021. 

De ondersteuning gaat zo veel mogelijk door

Zorgverlening – zoals uit de Wmo, jeugdwet of Wet langdurige zorg – gaat zo veel mogelijk door. Zorgmedewerkers mogen hun werk blijven uitvoeren binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er altijd op afspraak wordt gewerkt, zo veel mogelijk digitaal en wanneer nodig fysiek met 1,5 meter afstand. Ook vindt er een checkgesprek plaats bij contact tussen medewerker en cliënt.

 

Buurt- en dorpskamers

De buurt- en dorpskamers zijn er per 1 januari. Op https://lwdvoorelkaar.nl/nl vindt u een overzicht van de locaties, de openingstijden en de contactgegevens. Als u een ondersteuningsvraag heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met Amaryllis. M.I.E.P. Huishoudservice en Thuiszorg Het Friese Land bieden vanaf 1 januari 2021 hulp bij huishouden. Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan via www.hbhleeuwarden.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de buurt- of dorpskamer.

 

Hulp bij huishouden en (praktische) thuisondersteuning

Hulp bij huishouden en praktische thuisondersteuning gaan door. Deze werkzaamheden kunnen veelal worden uitgevoerd met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Thuisondersteuning vindt voornamelijk plaats via digitaal of telefonisch contact. Wanneer nodig is een fysieke afspraak mogelijk binnen de richtlijnen.

 

Dagbesteding

Ook dagbesteding gaat zo veel mogelijk door. De locaties zijn ingericht op de coronamaatregelen. De benodigde aanpassingen zijn afhankelijk van de locatie. Dit betekent dat de invulling van de dagbesteding, bijvoorbeeld qua grootte van groepen, kan verschillen per locatie. Ook de kennismakingen voor de nieuwe cliënten gaan door, binnen de richtlijnen.