Algemeen

Start stinzenflora-seizoen en vernieuwde monitor

Nu op meerdere vindlocaties de eerste stinzenplanten zich voorzichtig laten zien, is dit een begin van een naar wij hopen prachtig bloeiseizoen van deze voorjaarsbloeiers. 

Op Martenastate kennen we een grote verscheidenheid in soortenrijkdom en massaliteit. Om op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, bij ons en op andere plekken, is de stinzenflora-monitor al vele jaren een onmisbaar hulpmiddel. 

Op vrijdag 19 februari is de lancering van de vernieuwde website gevuld door een nieuwe redactie die tot en met 8 mei wekelijks actuele informatie zal verstrekken aan de vele belangstellenden. Alle deelnemende locaties hebben een  correspondent die de informatie aandraagt, in tekst en met foto’s. Aanvullende informatie met elkaar delen via de monitor is ook mogelijk, over het beheer of over andere zaken. Vervolgens op elkaar reageren kan ook de kennis en ervaring van vele betrokkenen vergroten. Nieuw is de samenwerking die is aangegaan met de Noordelijke Lustwarande, een netwerk van groene erfgoederen, waardoor het aantal deelnemende locaties op de monitor zal worden uitgebreid met vindplekken in Noord-Groningen en Noord-Duitsland. 

Laat de website www.stinzenflora-monitor.nl voortaan tot uw favorieten behoren zodat alle actuele informatie u gedurende het bloeiseizoen kan helpen om bezoekjes te plannen aan een of meerdere locaties. Het is verheugend dat de belangstelling voor stinzenflora jaarlijks toeneemt. Vanuit Martenastate zien we ook dit jaar weer uit naar de vele belangstellenden. Het vorig jaar uitgebrachte boek “Stinzenplanten in Fryslân”, ISBN 978 90 5615 6222, rijk geïllustreerd en met honderden foto’s, blijft onveranderd een welkome aanvulling op ieders belangstelling voor stinzenflora. Het boek sluit aan bij de opzet en inhoud van de website.

Foto: Sjoerd Hogerhuis