Algemeen

Startmiddag Vrouwen van Nu Menameradiel

Op vrijdagmiddag 27 september 2019 start het nieuwe seizoen van Vrouwen van Nu Menameradiel met de vrolijke klanken van trekzakgroep “Op Trektocht”.

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u kennismaken met de interessegroepen en de nieuwe cursussen voor het komende winterseizoen. Als extra zal mevrouw Waanders, burgemeester van de Waadhoeke, aanwezig zijn om onze verenging en haar activiteiten te leren kennen.

Plaats: Doarpshûs “Op Healwei”, Slappeterpsterdyk 13, Schingen. Tijd : 14.30 – 16.00 uur

U bent van harte welkom !