Algemeen

Stienzer Energykoöperaasje brengt 4e Energie Magazine uit in Stiens

Tegelijk met deze Stienser ontvangt iedereen in Stiens al weer het 4e Energie Magazine. Via dit Magazine wil de Energykoöperaasje zoveel mogelijk inwoners van Stiens op de hoogte brengen van haar streven om Stiens steeds duurzamer en groener te maken en om het verbruik van fossiele energie te verminderen. 

In de hoop en de verwachting dat iedereen die dit een goed plan vindt, dat ook wil nastreven en daarom ook lid wordt van de coöperatie.

De Stienzer Energykoöperaasje richt zich - kort samengevat - op de volgende doelen:

• de bewustwording van inwoners van Stiens op het gebied van duurzame energie;

• het adviseren van haar leden over (besparingen op) het energieverbruik;

• het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik en van oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie.

 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête

Langs deze weg wil het Bestuur iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan het onderzoek van de studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) naar de energietransitie in Stiens. Het onderzoek in de vorm van enquêtes en gesprekken is uitgevoerd in de periode van 1 februari tot 16 april jl. In het nu verschenen 4e Energie Magazine #4 is de samenvatting van het onderzoeksrapport van de studenten opgenomen. De Energykoöperaasje wil de resultaten op deze wijze graag delen met de inwoners van Stiens. 

 

De resultaten zijn ook te vinden op de website www.stienzer-ek.nl. 

Woon je in Stiens en heb je geen 4e Energie Magazine ontvangen, stuur dan een email naar info@stienzer-ek.nl en geef daarbij ook je adres op. Dan bezorgen wij het Magazine