Algemeen

Stienzer Energykoöperaasje brengt Nationale Klimaatweek onder de aandacht

In de week van 28 oktober t/m 5 november 2021 is het de Nationale Klimaatweek.

Op de website www.iedereendoetwat.nl vind je veel artikelen die jou kunnen helpen om klimaatbewuster te leven en te werken en slimmer energie op te wekken. Immers samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten, hoe beter het is voor ons allemaal. Niets doen is geen optie. Het Ministerie roept burgers, bedrijven en organisaties in héél Nederland op om bij te dragen aan een beter klimaat én om mee te doen met de Nationale Klimaatweek. 

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. draagt met haar leden elke week een steentje bij