Algemeen

Succesvolle voorstellingen van Kain

In Ferwert kan terug worden gekeken op 4 prachtige voorstellingen van de musical ‘Kain, swerver yn de oerferhalen’.

Ruim 500 bezoekers hebben de voorstellingen,  in de tot theater omgebouwde Liudger tsjerke,  bezocht. Het publiek werd afwisselend met zang, toneel, filmpjes en foto’s meegenomen in het verhaal van Adam en Eva, zonen Kain en Abel, maar ook met de familie van Noach. Het publiek heeft kunnen ervaren dat de vragen die bij Kain leven, herkenbaar zijn anno 2024. Kain blijkt iemand te zijn van alle tijden, en ook al is het leven soms donker, er is altijd hoop voor de toekomst.  

Dirigent en pianist Johan Boeijenga én regisseur Binne Reitsma hebben op een eigentijdse manier kleur, creativiteit en een eigen karakter ingebracht. Met een gezelschap van bijna 50 deelnemers en vele vrijwilligers is er een prachtige voorstelling tot stand gebracht, wat veel verbinding en saamhorigheid heeft gegeven