Algemeen

Thuisexpositie Hendrik Elings

Voor de 13e keer vindt dit voorjaar de jaarlijkse thuisexpositie van Hendrik Elings plaats, waar zijn nieuwste werk is te zien: (Wad)landschappen, dieren en portretten.

Ook worden er een aantal werken getoond van het project “IIsbaan yn’e maaitiid”. In opdracht van de Provînsje Fryslân is er een ijsbaankunstroute gerealiseerd. Deze route bestaat uit drie fietsroutes langs twaalf ijsbanen. Op borden zijn schilderijen van Hendrik, foto’s van Baukje Venema en gedichten in o.a. het Fries, Bildts en Stellingwerfs van diverse Friese schrijvers te zien. Vanaf 2 juni meer info op: www.iisbaankeunstrute.frl

Openingstijden:

28 en 29 mei (Pinksteren)

3 en 4 juni 

10 en 11 juni

15 en 16 juli (Slikwerkroute)

Van 13.30 – 17.00 uur en op afspraak

 

Oudebildtdijk 202, 9076 GG St. Annaparochie 06 44120199. www.hendrikelings.nl