Algemeen

Toanielferiening Halbertsma in de prijzen met opvoering van “Pronkje fan Ierlân”

Een nominatie, maar waarvoor? Zaterdagavond 13 april. Vol spanning zitten spelers en regisseur te wachten tijdens de slutjûn van het STAF (stichting amateurtoaniel fryslân). 

En dan eindelijk het verlossende woord. Eerste prijs voor de toanielkriich part B 2018- 2019 is voor Toanielferiening Halbertsma Stiens.De ploeg bestaande uit de vier spelers Simon De Jong, Jan Tjoelker, Elly Adema en Corrie Boorsma speelden het stuk  “Pronkje fan Ierlân” dat jaren geleden ooit door Tryater op de planken is gezet. Dit alles onder leiding van regisseur Harm Veenema. Een mooi resultaat voor deze al 143 jaar bestaande vereniging, welke dan ook graag wil  laten zien dat er potentie is voor de toekomst van Friestalig toneel in Stiens. Natuurlijk zijn wij als vereniging ook op zoek naar vernieuwing en verjonging. Lijkt het je wat om ook eens de spanning van plankenkoorts te ervaren? Of ben je die handige alleskunner  om decorstukken te maken?  Schroom dan niet om je aan te melden bij iemand van het bestuur.

Voorzitter: Pietie1955@hotmail.com  en Secretaris: kadema413@telfort.nl