Algemeen

Túnmanswente en haar toekomst

Túnmanswente op Martenastate is al jarenlang een waardevolle plek om het verblijf te veraangenamen, voor een kop koffie of thee, voor vergaderingen, kleinschalige partijen en de gerieflijke B&B. 

De maandenlange sluiting van Túnmanswente vanwege  Corona, is voor de gelijknamige stichting reden geweest om ingaande 1 april a.s. de huurovereenkomst met Stichting Martenastate op te zeggen. Het is een verdrietig besluit om na 10 jaren hiertoe te moeten overgaan. Veel dank is verschuldigd richting haar bestuurders en medewerkers voor hun niet aflatende inzet. Vanuit Stichting Martenastate worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een voortzetting van genoemde activiteiten. Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe exploitatie, zal dit vanzelfsprekend wereldkundig worden gemaakt.

Foto: Sjoerd Hogerhuis