Algemeen

Uitslag jubileumpartij 125 jaar Kc de Boer

Op zaterdag 4 mei organiseerde Kc de Boer in Stiens een speciale kaatspartij vanwege het 125-jarig bestaan van de club. Een wedstrijd voor alle categorieën: heren, dames, jeugd én oudleden. 

Het hele kaatsveld kleurde zwart en oranje dankzij de jubileum-shirts in de clubkleuren van Kc de Boer. Deze t-shirts zijn gesponsord door de ereleden, leden van verdienste en shirtleverancier Muta. Freark de Vries leverde een flinke bijdrage aan de jeugdshirts. Extra speciaal waren de prijzen: telegrafen gemaakt van staal. Een prachtig uniek aandenken ontworpen en aangeboden door Oreel in Hallum.

 

Uitslagen senioren:

Dames, 2x kaatsen, individueel

1. Herta Miedema

2. Wietske v.d. Leest

 

Dames, poule kaatsen

1. Wies Brunner. Jantina v.d. Veen, Dieneke Hamstra

2. Ester Liemburg en Murkje v.d. Galiën

3. Teatske Rusticus, Dikkie de Vries, Erna van der Burg

 

Heren, 1x kaatsen, individueel

1. Hendrik v.d. Leij

 

Heren, 2x kaatsen, individueel

1. Niels Sinnema

1. Tjeerd Andringa

 

Heren A, poulekaatsen

1.
Douwe Anema, Roelof Faber, Harrie Haijma

2. Hielke Miedema, Jelger v.d. Meulen, Age Anne Posthumus

3. Edser Rijpstra, Martin Terpstra, Johan Faber

 

Heren B, poulekaatsen

1. Anneus Oostenburg, Tjipke Kuipers, Gerrit de Vries

2. Harke Miedema, Sjaak v.d. Heide, Geert v.d. Leest 

 

Verdeeld over drie categorieën deden 36 jeugdleden mee. 

De uitslag:

A-klasse:

1. Diede Schouten en Sjoerd van der Schaar

2. Marsha Broersma en Marije Bokma

3. Rick Haijma en Demi Broersma

 

B-klasse:

1. Duco Kuipers en Rikst Grijpstra

2. Sven de Blaauw en Lotte Ytsje Hoekstra

3. Bauke Jetze Kalsbeek en Astrid Koopal

 

C-klasse:

1. Yde Bokma en Idwer Vis

2. Jesse Hiemstra en Auke Pieter Kalsbeek

3. Mart Roersma en Albertien Hettinga