Algemeen

Uitslagen jeugdledenpartijd KC de Boer

Op vrijdag 14 augustus organiseerde Kc de Boer een ledenpartij voor de jeugd. Prachtig weer, spannende wedstrijden, vele prijswinnaars en het allerbelangrijkste: een ‘bult wille’!

Uitslagen:

A-klasse:
1. Marije Bokma
    Bouke Janse

2. Hessel van der Molen
    Tycho Kuijer

B-klasse:
1. Pieter Miedema
    Ymte Roersma

2. Bauke Jetze Kalsbeek
    Jelmer van der Burg

C-klasse:
1. Ilse van der Galiën
    Amna Vlietstra

2. Elbrich Boonstra
    Idwer Vis
    Albertien Hettinga

3. Mart Roersma
   Jan Koopal
   Sven Jitse Jilderda

D-klasse:
1.Tommie Westra
2. Lisa Poppelaars