Algemeen

Uniek damast op Dekema State

De Ottema-Kingma Stichting heeft op 8 juni een 17e -eeuws damasten tafellaken met 12 servetten in bruikleen gegeven aan Dekema State. 

Foto:Sanny de Zoete

Daar is de tafel weer gedekt met deze tafelset uit 1661. Enkele Friese adellijke families lieten in de jaren ’60 van de 17e eeuw bijzonder damast weven met in de hoek hun familiewapens. Zo ook de familie Meckema van Aylva – Van Eysinga, Scipio Meckema van Aylva en zijn vrouw Lucia van Eysinga. Hun 360 jaar oude damast is nu weer te bewonderen op Dekema State te Jelsum.

Damast, linnen stof met ingeweven motieven, is al eeuwenlang een symbool van status en rijkdom. Zo ook in het Friesland van de 17e eeuw. In 1650 trouwt Lucia van Eysinga met Scipio Meckema van Aylva. Hoewel zij bij haar huwelijk waarschijnlijk een behoorlijke linnenuitzet van haar ouders heeft meegekregen, laat Lucia van Aylva in 1661 tafeldamast weven met een uniek dessin van vissen, boten en zee schepsels. De set die nu op Dekema State te zien is, bestaat uit 1 tafellaken (237 x 212 cm) en 12 servetten (106,5 x 72 cm). De familiewapens zijn ingeweven in het damast, daarnaast liet Lucia van Eysinga haar damast merken met de ajourletters LVA en het jaartal 1661. Met 576 steekjes was het maken van dit merk alleen al een tijdrovend en precies werkje! 

 

In 1675 trouwde de dochter van Lucia en Scipio, Lucia van Aylva, met haar neef Douwe Carel van Unia. Douwe Carel van Unia was de toenmalige slotheer van Dekema State (toen nog Unia State geheten). Beide ouders van Lucia van Aylva waren ten tijde van deze huwelijksvoltrekking al overleden. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat Lucia van Aylva, als oudste dochter, het damast van haar overleden moeder Lucia van Eysinga mee heeft genomen naar Dekema State. Hoewel Lucia van Aylva en Douwe Carel van Unia niet lang op Dekema State hebben gewoond zal het damast van Lucia ongetwijfeld de tafel hebben gesierd tijdens belangrijke diners.

Na een 360-jarige reis is het damast sinds 8 juni 2021 weer te zien op Dekema State te Jelsum. Wijlen de heer Adema heeft zich als bestuurslid van Dekema State hard gemaakt om dit unieke Friese erfgoed naar Dekema State te krijgen. De Ottema-Kingma Stichting heeft de set aangeschaft en in bruikleen gegeven aan Dekema State. Op 8 juni jl. heeft kunsthistoricus en linnen expert Sanny de Zoete op Dekema State het damast op ludieke wijze overhandigd aan de heer Oldersma van de Ottema-Kingma Stichting. Voor aanvang van de overhandiging heeft Sanny de Zoete het damast in de linnenpers van Dekema State gelegd. De heer Oldersma mocht de linnenpers omhoog draaien waar het damast, keurig geperst, klaarlag. Mevrouw Geertsema heeft namens de stichting Dekema State een dankwoord gehouden. De familie waar het damast van afkomstig is en de Ottema-Kingma Stichting zijn verheugd dat de unieke damasten set nu zichtbaar is voor het publiek