Algemeen

Veel belangstelling voor expositie Henk Helmantel

Bijna driehonderd mensen kwamen zaterdag 27 augustus langs in de Lambertuskerk van Menaam voor de expositie van schilderijen van Henk Helmantel en de vijf plaatselijke kunstenaars die in een pop-up-atelier aan het werk waren. Aanstaande zaterdag 3 september is de kerk op de terp aan het Skilpaed opnieuw open van 9.30 tot 16.00 uur en krijgen bezoekers opnieuw de kans zes werken van één van de bekendste levende kunstschilders van Nederland te bewonderen. En omdat Bettina Weiss, Herman Sinnema, Alie Kielstra, Anneke Sinnema en Bonnie Larivelt ter plekke nieuwe kunst scheppen, ontstaat een sfeertje zoals in de Parijse kunstenaarswijk Montmartre. De toegang is gratis.

‘Stilleven met glaswerk’  Henk Helmantel – collectie Ritsema

De zes schilderijen van Helmantel zijn een selectie uit de collectie Ritsema. Nadat ze een gedeelte van hun melkveebedrijf in het Amerikaanse Kansas hadden verkocht, stortten Fred en Joke Ritsema zich op het verzamelen van werken van Henk Helmantel. Deze schilderijen worden momenteel geëxposeerd in het Ikonenmuseum in Kampen. Een van initiatiefnemers van Montmartre in Menaam is familie van de Ritsema’s en zodoende mochten de organisatoren bij uitzondering een aantal werken uitkiezen, om die twee zaterdagen lang in Menaam te laten zien.

Henk Helmantel, geboren in 1945 in Westeremden, volgde van 1961 tot 1965 de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva in Groningen en ontwikkelde zich door de jaren heen tot een gevierd kunstenaar. Hij schildert veel stillevens en interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters, op een zeer realistische manier. Hij heeft een eigen museum in zijn geboorteplaats.


Tsjerkepaad
‘Montmartre in Menaam’ is onderdeel van Tsjerkepaad, de jaarlijkse zomerse openstelling van een groot aantal Friese kerken. Zaterdag 3 september valt de expositie bovendien samen met de Waadhoeke Fietstocht. Bezoekers kunnen voor of na het bekijken van de schilderijen in activiteitenruimte It Nije Ein de monumentale kerk uit 1874 bewonderen. Daar zijn vrijwilligers aanwezig om desgewenst uitleg te geven. Ook staan er splinternieuwe panelen met informatie over het dorp, het kerkgebouw en de toren, het orgel et cetera.

Het evenement is mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente te Menaam, Fonds Dorpsbelang Menaem, familie Ritsema (Verenigde Staten), Ikonenmuseum Kampen, Horjus Paneel en Meubel (Dronryp) en Arjen Bakker schrijver en schrapper (Menaam).