Algemeen

Kom dan langs bij de cognitieve fitness trainingen die binnenkort weer gaanstarten. Dit is een trainingsmethode die gericht is op het behoud van belangrijke cognitieve functies in een gezond lichaam. Deze training is het afgelopen voorjaar in meerdere dorpen gehouden en gaat ook in het najaar door. 

De deelnemers aan de training zijn zeer positief en daarom krijgt de cursus een doorstart in Blija, Ferwert, Holwerd en Reitsum. De training is ontwikkeld ter bevordering van fysieke en cognitieve gezondheid op basis van fysiek inspanning, uitdaging van hersenfuncties en ontspanningsoefeningen.

“Ouderdom komt met gebreken” en de vraag komt dan of we hierin moeten berusten of dat we in actie gaan komen. Gezondheid en zelfstandigheid zijn toch zeer waardevol wanneer we ouder worden. Cognitieve Fitness biedt voor iedereen voldoende opties om op eigen niveau mee te kunnen doen.  De oefeningen worden beheerst en op de persoonlijke maat afgestemd door rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de individuele deelnemer.Diverse 60, 70 maar ook 80 plussers, hebben inmiddels de trainingen met plezier gevolgd. Voorop staat het met plezier ‘werken’ aan gezondheid en vitaliteit voor lichaam en geest. De training is ruim een uur en nadien is er ruimte voor gesprek en samen koffiedrinken.  Voor nieuwe deelnemers is het materiaal [trainingselastiek-ballen-reader] gratis.  Deze training wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Noardeast-Fryslan.

 

Start: Blija 20 sept. aanvang 9.30 uur in MFA Fjildsicht Blija

Ferwert 22 sept. aanvang 9.30 uur in sporthal de Heechfinne Ferwert

Holwerd 19 sept. aanvang 9.30 uur in MFA de Ynset Holwerd

Reitsum 11 okt. aanvang 13.30 uur Dorpshuis De Fjouwer

Voor inlichtingen en opgave; Boukje Dijkman - Beweech sin 06-12911179

boukje.dijkman@gmail.com