Algemeen

Wandelen bij ondergaande zon over de Peazmerlannen.

It Fryske Gea organiseert op vrijdag 9 augustus van 19.00 tot 21.30 uur een wandelexcursie in de Peazemerlannen (Peasens-Moddergat). Trek de wandelschoenen aan en ga mee in het verhaal van de waddennatuur. Leer over het ontstaan van het gebied en de bijzondere vogels en planten die er voorkomen. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandelexcursie-9aug of 0511 –53 96 18. 

De Peazemerlannen bij de waddenkust is een bijzonder gebied dat verandert met de seizoenen: in de nazomer kleurt het er paars door de lamsoor en elk jaargetijde klinken er andere vogelgeluiden. De oorzaak? In april 1973 woedde er een extreem zware storm in het waddengebied. Het beukende water sloeg bij Peasens-Moddergat een gat in de dijk, waardoor de hele buitenste polder overstroomde. De Waddenzee kreeg zo vrij spel, waardoor het gebied in de periode erna geleidelijk opslibde. Dit heeft geleid tot een gevarieerd kwelderlandschap met een grote vogelrijkdom.

Stil is het dan ook nooit in het natuurgebied de Peazemerlannen. In de zomerpolders broeden steltlopers zoals scholekster, kievit, tureluur en kluut. De strandjes die bij de doorgebroken dijk zijn ontstaan bieden een goede broedplaats aan de bontbek- en strandplevier. Verder broeden op de kwelder bergeend, graspieper, rietgors en gele kwikstaart.