Algemeen

Webinar vrijwillige koolstofmarkt: verdienmodel voor landelijk gebied

Verkoop en aankoop van koolstofcertificaten van de vrijwillige koolstofmarkt  is wereldwijd en Europa praktijk. Dat deze markt booming is, blijkt uit het aankomende webinar van de Friese Milieu Federatie over de vrijwillige koolstofmarkt. Tijdens het webinar wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen van deze markt voor natuur, landbouw en andere grondeigenaren. De focus ligt daarbij op de veen(weide)gebieden.

De vrijwillige koolstofmarkt

Er is steeds meer interesse om via de vrijwillige koolstofmarkt op nationale schaal met regionale CO2-reductieprojecten aan de gang te gaan. De verwachting is dat deze handel ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat toenemen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd.De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd. Dit zijn projecten in veengebieden, maar er zijn ook nieuwe projecten op komst waarmee CO2 wordt vastgelegd zoals het aanplanten van bossen en het vastleggen van koolstof in bodems. Zowel natuur als landbouw profiteren daarvan.

 

Marktontwikkelingen

Maandag 22 maart worden de ontwikkelingen in het webinar ‘vrijwillige koolstofmarkt: verdienmodel voor landelijk gebied’ op dit gebied onder de loep genomen. Vier sprekers gaan met elkaar in gesprek over de actuele thematiek. Ze gaan een beeld schetsten wat voor ontwikkelingen er momenteel zijn, welke partijen er allemaal bij betrokken zijn en wat voor kansen dit biedt voor natuur en landbouw. De sprekers die aan bod komen zijn Monique Plantinga, projectmanager PlatformCO2neutraal, Cees van den Bos, projectmanager Klimaat van de Rabobank, Wiebe Borren, consultant hydrologie Natuurmonumenten en Wytze van der Gaat, algemeen directeur van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Het webinar is onder begeleiding van Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie.

Het webinar vindt plaats op 22 maart, van 12.00 – 13.15 uur. Aanmelden is kosteloos en kan op www.fmf.frl.