Algemeen

Weekoverzicht 10 tot en met 16 juli 2020

Op dinsdag 21 juli wordt een nieuwe testlocatie in gebruik genomen in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Deze locatie vervangt de tent bij Izore aan de Jelsumerstraat. De nieuwe locatie aan de Brandemeer is gevestigd in een voormalige gymzaal van de nabijgelegen school. Het gebouw heeft een eigen ingang en parkeerterrein.   

Het gebouw biedt niet zozeer meer mogelijkheden, maar is groter en comfortabeler dan de tent. Ook zijn er meer mogelijkheden om de testlocatie uit te breiden, mocht dit noodzakelijk worden. Ook gezien de mogelijk lange periode waarmee we te maken hebben met COVID-19. 


Testen ook vanaf je vakantieadres 

Testen, traceren en isoleren blijft van wezenlijk belang om greep op het virus te houden. Nu veel maatregelen zijn versoepeld, het overal drukker wordt en veel mensen hebben besloten in eigen land vakantie te vieren, is het afwachten of hier straks ook gevolgen uit voortvloeien. Daarom blijft het advies onverminderd: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!  
 
Ook als je tijdens je vakantie in Nederland klachten krijgt die passen bij het coronavirus, laat je dan testen. Hiervoor hoef je niet naar huis. Men wordt verzocht op het vakantieadres te blijven en zoveel mogelijk drukte en andere mensen te vermijden. Voor het maken van een testafspraak in de buurt van het vakantieadres bel je met nummer 0800-1202. Een uitzondering hierop zijn de Waddeneilanden. Diegene die hier verblijven melden zich bij de plaatselijke huisarts voor een test. Mensen die in het buitenland verblijven en ter plekke klachten ontwikkelen, worden verzocht zich te melden bij de medische hulpverlening ter plaatse. Volg daarbij altijd de adviezen op van de lokale diensten en laat je testen indien mogelijk. 

Gedragsonderzoek RIVM  

Het RIVM, GGD-GHOR en de gezamenlijke GGD ’en doen regelmatig onderzoek naar de impact van het virus op mensen. Het gedrag van mensen, wat ze vinden van de maatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. 

De laatste onderzoeksresultaten laten zien dat een grote meerderheid van de deelnemers nog steeds – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen staat: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Dat is een uitdaging, want mensen gaan steeds vaker naar buiten en spreken vaker met groepjes af. Daarbij wordt afstand houden lastiger. Het theater en de horeca blijken locaties waar afstand houden nog het beste lukt.  

Landelijk dashboard corona-cijfers online 

Sinds kort is het dashboard GGData online met een overzicht van de actuele, landelijke coronacijfers en de mogelijkheid deze te specificeren naar provincie. Het geeft onder meer een cijferoverzicht van positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen ten gevolge van corona weer. Het dashboard is tot stand gekomen door een samenwerking tussen data-analisten van alle GGD ’en.  

Noot voor de situatie Fryslân: het dashboard maakt gebruik van een dataset van het RIVM naar gemeente. Er kunnen kleine verschillen in aantallen ontstaan doordat er bij de persoonsgegevens een gemeente of postcode ontbreekt. 

Actuele cijfers 

Deze week zijn vijf inwoners van Fryslân positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het aantal inwoners bij wie het virus is aangetroffen op 643. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest. Het aantal overledenen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Het aantal ziekenhuisopnames is onveranderd 130 personen, hier zijn ook deze week geen opnames aan toegevoegd. De afgelopen week hebben 1879 mensen zich laten testen. Vorige week waren dit er 1634. 

Vanaf het moment dat iedereen met klachten zich mag laten testen (sinds 1 juni jl.) hebben ruim 10.000 Friezen hier gebruik van gemaakt. Hiervan testte ca. 0,35% positief.