Algemeen

Welk dorp wil zijn leefbaarheid verhogen?

De gemeente Waadhoeke wil op een andere manier haar inwoners, dorpen en wijken ondersteunen. Minder naar de regels kijken, maar meer naar wat inwoners echt nodig hebben. De gemeente wil dit voorjaar hiermee experimenteren in een aantal dorpen en wijken. We zijn op zoek naar dorpen of wijken die hieraan mee willen doen. Ze kunnen zich aanmelden bij Nynke Dölle, projectleider Sociale Inclusie Agenda van de gemeente.

Uitgangspunt bij dit experiment is: wat leeft er in de dorpen/wijken? Zijn er welzijnsvraagstukken waarvoor we een oplossing kunnen vinden? Het mogen grote vraagstukken zijn maar ook kleine; van een eigen zorgcoöperatie tot een speelgoedkastje om speelgoed te ruilen. Samen met de inwoners bouwen we aan werkbare coalities. Dit kan in het ene dorp anders zijn dan in het andere dorp of wijk. Maatwerk dus. We nemen niet over vanuit de gemeente, maar we faciliteren de initiatieven en vragen die in het dorp leven en om oplossingen vragen.

De Sociale Inclusie Agenda vormt de kapstok voor het Sociaal Beleid in de gemeente Waadhoeke. Het is een andere manier van werken. De maatschappelijke vraagstukken in de dorpen of wijken staan centraal. We zoeken de grenzen van mogelijkheden en regelgeving op om in elke situatie maatwerk te kunnen leveren. Een soort van regelvrije zone: daar waar wetten en regels tegenwerken, kunnen doorpakken met een op maat oplossing en eigen budget. We monitoren wat het effect van deze aanpak is. En stellen bij waar nodig en delen ervaringen met betrokken partijen. Samen leren en bouwen aan een fijne leefomgeving.

In 2020 gaan we in de dorpen en wijken met alle betrokken partijen daar aan de slag. De vraag van de inwoner staat centraal. De inwoner zelf, zijn eigen kracht en mogelijkheden vormen de basis om stap voor stap (weer) mee te doen in de samenleving.

Meedoen?
Hebt u als dorpsbelang of wijkraad in uw dorp of wijk een groot of klein sociaal vraagstuk waar u verder mee wilt, meldt u dan aan bij Nynke Dölle, projectleider Sociale Inclusie Agenda van de gemeente Waadhoeke. Dat kan via n.dolle@waadhoeke.nl of (0517) 380 380.