Algemeen

Werkgroep unaniem in advies huisvesting arbeidsmigranten

14 mei heeft de werkgroep arbeidsmigranten haar advies aangeboden aan burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke. “Het is geweldig dat op dit belangrijke dossier zoveel partijen met verschillende belangen elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk advies! Dat is absoluut complimenten waard”, aldus burgemeester Waanders. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente. De werkgroep heeft de afgelopen tijd met allerlei partijen contact gehad en zijn uiteindelijk tot een unaniem advies gekomen. 28 mei is er een publiekssessie in het gemeentehuis in Franeker over dit advies. 

Huisvesting

Voor behoud van leefbare dorpen en wijken adviseert de werkgroep de gemeenteraad vast te houden aan de 1% norm per dorp of wijk en 10% per straat. Dit betekent dat maximaal 1% van de huizen in wijk of dorp en 10% van de huizen in een straat kamergewijs verhuurd mag worden aan arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die langdurig in Waadhoeke verblijven, worden bij voorkeur gehuisvest in de kernen. Voor degene die kort verblijven, moet huisvesting mogelijk worden bij werkgevers op het terrein aan de randen van de dorpen en de wijken. Dit kan in accommodaties tot 50 personen.

Ook wil de werkgroep maatwerk mogelijk te maken, maar alleen als hiervoor draagvlak is in dorp of wijk.

Een andere belangrijke aanbeveling is dat voor alle huisvesting de landelijke norm van Stichting Normering Flexwonen (SNF) als minimale kwaliteitseis wordt gehanteerd.

 

Arbeidsmigranten

Belangrijke informatie voor het advies was inzicht in de aantallen arbeidsmigranten en de locaties waar ze  wonen en werken. Hiervoor deed het Expertisecentrum Flexwonen onderzoek. Het onderzoeksrapport is gelijktijdig met het advies van de werkgroep openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat in de gemeente Waadhoeke ongeveer tussen 1.500 en 2.200 arbeidsmigranten wonen. Deze arbeidsmigranten blijven gemiddeld 6 tot 8 maanden. Opvallend in Waadhoeke is dat veel arbeidsmigranten jaarlijks terugkeren naar dezelfde werkgever.

 

Convenant

Het advies van de werkgroep is gericht aan de gemeenteraad en aan alle betrokken partijen. Gezamenlijke inzet van alle partijen is nodig om de oplossingen en de doelen in het plan te laten slagen. Dit wordt tussen alle partijen vastgelegd in een convenant.

 

Doel

Het doel was een visie op te stellen voor de gemeenteraad waardoor goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd wordt, zonder daarbij het goede woon- en leefklimaat in dorpen en wijken te verliezen. De werkgroep heeft met meer dan 100 betrokkenen gesproken en zo de verschillende belangen meegenomen in het advies.