Algemeen

Werom blik nei Stiens, deel 2

Deze schetsen geven een indruk hoe er binnen de muren van Koudenburg aan de verschillende betonproducten werd gewerkt. Veel 'handwerk' met minimale machinale ondersteuning.

door Klaas Bokma