Algemeen

Werom blik nei Stiens, deel 3

door Klaas Bokma -  info@fiele.frl

Deze schetsen geven een indruk hoe er binnen de muren van Koudenburg aan de verschillende betonproducten werd gewerkt .Veel 'handwerk' met minimale machinale ondersteuning.