Algemeen

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Wetterskip Fryslân is deze week begonnen met het jaarlijkse onderzoek naar de visstand. Dit jaar worden eind juli, in september en in oktober zo’n tien wateren onderzocht. Waaronder de Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de Zwette en een aantal vaarten en kanalen. Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. 

 

 Het onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit. Hiermee kan het waterschap de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren. Eerder werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, met ingang van 2019 gebeurt dat dus jaarlijks. 

Maatregelen 

Wetterskip verbetert de waterkwaliteit met onder andere de volgende maatregelen:

  • de aanleg van natuurvriendelijk oevers 
  • het verbeteren van de rioolwaterzuiveringen 
  • samen met de landbouwsector maatregelen ontwikkelen om uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen (bijvoorbeeld project Schoon Erf, Schoon Water) 
  • het visvriendelijk maken van stuwen, sluizen en gemalen 

 Met het onderzoek naar de visstand, kan het waterschap ook de effecten van de genomen maatregelen nagaan. 

Teruggezet 

Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. De vissen worden weer teruggezet in het water.