Algemeen

Wijnaldumer Winter Terpenkuier

Zaterdagmiddag 28 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum de Winter Terpenkuier

Foto: Geertje Postma

De route (6 km) gaat via het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting. Hier liggen de oude Wijnaldumer terpen, waar in de jaren 90 archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden. Onderweg hoort u alles over de geschiedenis van de terpen en hun vroegere bewoners.

Op de terugweg staat de warme chocolademelk klaar in een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.

Tijdens het opwarmen verzorgt Sjoerd van der Veen de muzikale omlijsting.

De wandeling wordt hervat richting dorp.

Deelname is op eigen risico.      

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

De locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)

Aanvang: 14.00 uur in groepsverband.

Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan. Er kan een beperkt aantal deelnemers mee, daarom is opgave verplicht (tot uiterlijk vrijdagavond 27 december): 06-24125539.