Sport

Geslaagde duivententoonstelling PV “De Vliegende Post”

Zaterdag 12 ,anuari was de jaarlijkse postduivententoonstelling van P.V. de Vliegende Post. Er waren 72 duiven opgegeven, die op vrijdagavond werden gekeurd.  

Jan Heeres keurde de tentoongestelde duiven en mocht de mooiste exemplaren uitzoeken. Hij vond dat de ingezonden duiven, kwalitatief in orde waren. Jan is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven, in de duivenwereld beter bekend als de GvK, in 1925 opgericht. 

's Middags waren de deuren geopend voor het publiek om-de duiven te bekijken en om natuurlijk deel te nemen aan het draaiend rad.  Waarvoor prachtige prijzen beschikbaar waren gesteld.  Het werd een gezellige sfeervolle middag, welke afgesloten werd met een bonnenverkoop van regionale en landelijk bekende liefhebbers. De organisatiecommissie had het goed voor elkaar en kan met tevredenheid terugkijken op een geslaagde duivendag.

Uitslagen

Klasse 1, Oude Doffers                                             

1e  K. Fink                                                          

2e  Comb. Wassenaar/Ynsen                           

3e  ‘’                  ‘’                                                

4e  K. Fink

Klasse  2, Oude Duivinnen

1e  A. Hogenhuis

2e  K. Fink

3e  A .Hogenhuis

Klasse 3, Jonge Doffers

1e  Comb. Ynsen/Wassenaar

2e  A. Hogenhuis

3e  Comb. Wassenaar/Ynsen

Klasse 4, Jonge Duivinnen

1e  C. Tolsma

2e  L. Nagel

Klasse 5, Late Jongen

Comb. De Jong/Winsemius

Klasse 6, Collectie viertallen

Comb. Wassenaar/Ynsen λ