Sport

“Gripedei” in Bitgum: Vermaarde kaatspartij

Op zaterdag 31 augustus jl. werd in Bitgum de traditionele Gripedei gehouden. Deze “familiekaatsdag” wordt al vanaf 1913 gehouden en is voor leden van de kaatsvereniging “OKK” uit Bitgum (van jong tot oud) de afsluiting van het kaatsseizoen en wordt beschouwd als een hoogtijdag.

Traditioneel wordt ’s morgens om 9 uur begonnen met gezamenlijk koffiedrinken, waarna  op  vjif velden met de wedstrijden wordt begonnen. Dit jaar kreeg de Gripe een bijzonder accent; de Provincie Fryslân waardeert dit festijn en gaf een financiële bijdrage.

Reden voor de speciale gripecommissie om een bijzondere invulling aan deze wedstrijd te geven. Om precies half een werden de wedstrijden stilgelegd en werden alle deelnemers getracteerd op soep, broodjes met hamburgers,  kroketten en knackworstjes. Dit alle was opgediend op het wedstrijdveld, onder een stralende zon en op lange tafels, versierd met een kleurige tafelaankleding met bordjes, servetten en bloemen.

Voor alle deelnemers, totaal zo’n 125, was deze verrassing een zeer gewaardeerde invulling
en de commissie kreeg van velen de complimenten voor dit “tussendoortje”. Na een half werden de kaatswanten weer opgepakt en werden de partijen hervat. Deze Gripewedstrijd kende vele spannende partijen, een teken dat de lijst gelijkwaardige parturen liet zien. Van hoge kwaliteit en met veel spanning was de finale bij de heren die eindigde op een stand van 5-5 en 6-4. Het talrijke publiek genoot van de vele mooie wedstrijden.

Uitslagen van deze Gripedei:
- beginners: Jens Kamminga en Amarens Ladenius;
- groep 5 t/ 8: Fedde Janzen en Mirte de Vries;
- groep 12-16: Jurrit Osinga, Thom Dijkstra en Jelte Meesters;
- dames: Lucie Dijkstra, Hester Koster en Geeske Stelwagen;
- heren: Steven Koster, Marcus Elzinga en Andreis v/d. Schaaf;

Steven Koser won de “Gripe” ook al in 2017 en 2018. In de 106-jarige OKK-traditie is hij de enige kaatser die deze begeerde prijs drie keer op rij won.