Sport

Vernieuwde kaatsklassieker Van Aismadagen Bitgum verdubbelt bezoekersaantallen

Divers programma, mooi weer en gezelligheid zorgen voor succesvol dorpsfestival. Vooraf had 

het jonge bestuur hier alleen maar van gedroomd. Natuurlijk zat het weer mee, maar een 

verdubbeling van de bezoekersaantallen komt niet uit de lucht vallen.

‘Minsken kaam ek spesjaal by ús om te sizzen hoe goed dizze nije opset harren foldien hie. It publyk wie tige enthûsjast’, aldus voorzitter Jacob Wietse Dijkstra. Hij beleefde zijn eerste Van Aismadagen als nieuwe voorzitter van OKK Beetgum. De nieuwe opzet was een succes. Vrijdag stond nu met ‘Jong Van Aisma’ voor het eerst in het teken van de jeugd die met 138 aanmeldingen een grote opkomst kende. Ook op zaterdag, waar nu ook de dames hoofdklasse kaatste, kwam het publiek in grote getale opdraven. Naast de festiviteiten op vrijdag, zaterdag en zondag werden de Van Aismadagen afgesloten met het Matinee. 

De grote winnaar bij de heren was Tjisse Steenstra. Hij werd gekozen tot koning op beide dagen. Zaterdag won hij de d.e.l. partij met Gert-Anne v.d. Bos en Allard Hoekstra. Bij de dames partij op zaterdag (d.e.l.) waren het Manon Scheepstra, Serena Hovenga en Lotte Delgrosse die de overwinning vierden.

De ‘tientjesactie’ (elke zit- of bovenbal was Ä 10,00 waard) op de zondag leverde een bedrag op van maar liefst Ä 1.440,00 voor sporters met een beperking in de gemeente Waadhoeke. Sport Fryslân, met wie OKK deze actie samen organiseerde, nam de cheque dan ook met blijdschap in ontvangst.

De hele dag feest voor alle leeftijdscategorieën jeugd. Dat was Jong Van Aisma. Een van de categorieën werd bovendien opgehaald met een echte Amerikaanse schoolbus. Alle kinderen konden zich opgeven. Er was een poppentheater, goochelshow, estafette run en kinderen konden kennismaken met het kaatsen (of hun spel verbeteren) dankzij een kaatsclinic van de PC winnaars Marten Bergsma, Renze Hiemstra en PC Koning Hans Wassenaar. Voor de oudere jeugd was een barbecue georganiseerd en spellen zoals een pubquiz. Ondanks het mooie weer (of juist vanwege de hitte) puilde het Van Aisma Café het hele weekend ook uit. ‘Minsken fielden harren lyk thús. Ek takom jier by it jubileum (125 jier) sille wy it Van Aisma Café iepenje’, zo blikte Dijkstra al vooruit. OKK Beetgum koestert haar vrijwilligers en sponsoren. ‘It mei dúdlik wêze dat wy de Van Aismadagen net organisearje kinne sûnder ús sponsoren en frywilligers’, geeft Dijkstra aan.

‘Ek de bedriuwen ha tige meitocht mei ús nije konsept’. Alle by elkoar jout dit bot fertrouen foar de takomst en ha wy no al sin oan ús jubileum jier.’