Algemeen

15 Jaar schilderlessen bij Realistisch Schilderen in Stiens

In 2008 begon Edgar de Cruijer met het geven van schilderlessen in Leeuwarden. Inmiddels worden de lessen in Stiens gegeven in het oude monumentale Vitushûs. De leerlingen komen tegenwoordig uit de hele provincie Friesland en soms zelfs daarbuiten. In september gaan de nieuwe najaarscursussen en workshops weer van start. Daarvoor zijn er eerst nog proeflessen op 2 september voor de geïnteresseerden.

Het St.Vitushûs is een monu-mentaal pand, dat vroeger een restaurant was geweest met een trochreed, (dat is een doorgang voor paard en wagen). Destijds werd het pand gekocht door de protestantse kerk. Omdat de kerk het pand nog maar weinig gebruikte, bleek er nog een ruimte over te zijn voor de schilderlessen. De vraag was nu of de mensen bereid waren om naar Stiens te komen voor de schilderlessen. Wat wel gunstig was, waren de gratis parkeerplekken, praktisch voor de deur. Na wat publiciteit kwamen in het najaar van 2015 rond de veertig mensen voor de lessen. Dat overtrof alle verwachtingen. In 2016 werd de bovenverdieping met een grotere ruimte voor de lessen gereed gemaakt. Geleidelijk aan groeide het aantal leerlingen en kwam toen uit rond de zestig. Zo ontstonden zes groepen met rond de tien leerlingen. Overdag komen mensen die b.v. gepensioneerd zijn, of mensen die tijd vrij maken voor het schilderen. Op de avond mensen, die overdag werken en ontspannen willen schilderen. De jongste leerling was een twaalfjarige en de oudste is dit jaar eenennegentig geworden. Sinds 2016 geeft Edgar ook workshops op de laatste zaterdag van de maand. Daar wordt dan een speciaal thema behandeld. Zijn vrouw Lutske helpt met alles rond de catering en inkoop.

Schilderlessen

Edgar geeft schilderles in de oude techniek van het ‘glaceren‘. Dunne glasachtige lagen, waardoor een schilderij meer diepte krijgt. Deze techniek werd voor het eerst gebruikt rond 1420 door de gebroeders van Eyck. Hun vader was een glasschilder van gebrandschilderde kerkramen en wist veel van techniek en pigmenten. Zo ontstond het gebruik van de olieverf. Deze ging heel Europa door. Ook de schilders van de Renaissance in Italië werden hierdoor beïnvloed. In Nederland schilderden de oude meesters zoals Rembrandt, Vermeer en vele anderen in de Gouden Eeuw, bijna allemaal in deze techniek. Deze klassieke methode werd gehanteerd tot in het midden van de negentiende eeuw. Toen de impressionisten en de modernen kwamen, raakte deze methode een beetje op de achtergrond. Pas in de vorige eeuw waren er weer kunstschilders die deze oude klassieke techniek weer herontdekten. Veel mensen, die nu thuis zelf schilderen, kunnen vaak op een bepaald punt niet verder komen. Door deze techniek kan iedereen nu leren om prachtige schilderijen te maken, met meer diepte.

Proeflessen 2 september

Voordat het nieuwe seizoen begint geeft Edgar geÏnteresseerden de mogelijkheid om een proefles te volgen. Mensen kunnen in deze les zelf het schilderen met olieverf ervaren, om te zien of het ook iets voor hen is. Tijdens de les vertelt Edgar dan van alles over de mogelijkheden van deze techniek. De proefles is gratis, alleen voor het gebruik van het materiaal vragen zij een kleine vergoeding van 8 euro. U mag het paneel na afloop mee naar huis nemen. Opgeven kan via 06 25023477 of via de mail: info@realistisch schilderen.nl (Zet er even bijof u zaterdagmorgen of zater-dagmiddag wilt komen). Zie ook www.realistischschilderen.nl en www.edgardecruijer.nl voor meer info