Algemeen

60.000 Bloembollen zijn geplant!

Afgelopen maand kondigden we aan dat Werkgroep BiodiverStiens 10.000 euro van de Provincie Fryslân heeft ontvangen om de biodiversiteit in en rondom Stiens te bevorderen. 

Inmiddels zijn de 60.000 bloembollen geplant in berm van de Lege Hearewei (vanaf de afslag Stiens Noord tot aan de picknicktafel) en de bermen van de Trijehoeksdyk. De 100 verschillende heesters en bomen zijn geplant langs de oevers van de Kletsefeart, langs het bovengenoemde gedeelte van de Lege Hearewei en bij het trimbaantje langs de Spoardyk  bij de Menno van Coehoornwei.

In het voorjaar zullen we overgaan op het tweede gedeelte van het ingediende plan, namelijk het uitdelen van potjes met wilde bloemenmengsels. Die kunnen de bewoners van Stiens e.o. in de aankomende lente in hun tuin of in de berm zaaien. Zo ontstaat er als het ware een netwerk van plekken waar hommels, vlinders en andere insecten voedsel kunnen vinden. Op deze manier bevorderen wij de biodiversiteit in en om Stiens. Om dit te meten zullen we de komende vijf jaar een jaarlijkse insectentelling organiseren.

Wilt u helpen nadenken over volgende projecten die wij van plan zijn (denk aan bloemrijke weiden, een voedselbos, etc.)? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar biodiverstiens@hotmail.com. Wellicht dan tot bij de volgende vergadering!