Algemeen

87 procent van de gebruikers van de Wmo tevreden over kwaliteit van de hulp

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn over het algemeen tevreden over de toegang en ondersteuning. Dit blijkt uit het client ervaringsonderzoek Wmo 2020. De gemeente haalde ervaringen op over de thuisondersteuning, dagbesteding, hulpmiddelen (zoals een rolstoel) woningaanpassingen, taxivervoer en hulp bij huishouden. De gemeente Leeuwarden voert dit onderzoek jaarlijks uit. 38 procent van de inwoners die gebruik maken van de Wmo deden mee aan dit onderzoek.

Wethouder Hein Kuiken: “Door jaarlijks een onderzoek uit te voeren houden we zicht op de ervaringen en belevingen van onze inwoners die gebruik maken van de Wmo. Waar nodig en mogelijk voeren we dan verbeteringen door. We kunnen erg tevreden zijn met deze resultaten”

Toegang

Inwoners die deelnamen zijn tevreden over het aanvraagproces van ondersteuning. 76% van deze inwoners geeft aan te weten waar ze zich kunnen melden. 80% geeft aan snel te zijn geholpen. Tevens hebben inwoners over het algemeen het idee dat de medewerkers hen serieus nemen (88%). Een meerderheid (81%) zegt dat er samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht. 26% wist dat hij/zij gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 

Kwaliteit

Voor 87% van de inwoners is de hulp die zij hebben ontvangen passend bij de hulpvraag. Over de kwaliteit van de hulp is eveneens 87% tevreden.

 

Resultaat

83% van de  bevraagde inwoners geeft aan een positief effect te ervaren van de ondersteuning, doordat ze beter de dingen kunnen doen die ze willen. Daarnaast geeft 86% aan een positief effect te ervaren doordat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. Tot slot geeft 82% van de bevraagde inwoners aan door de hulp een betere kwaliteit van leven te hebben.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een kwart van de deelnemers is bekend met de onafhankelijke cliëntondersteuning van de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt de inwoner in het gesprek en contact met de gemeenten bij zijn of haar  hulpvraag. De gemeente heeft onafhankelijke cliëntondersteuning ingekocht bij MEE Friesland en Zorgbelang Fryslân. Daarnaast kan een cliënt ondersteund worden door iemand uit het eigen netwerk, de buurtservicepunten of de wijkteams van Amarylis.

 

Ondersteuning tijdens corona

Van de deelnemers vond 89% dat de ondersteuning door de zorgaanbieder op een goede wijze geleverd is tijdens de coronacrisis. De bereikbaarheid van de gemeente tijdens de coronaperiode was voor 77% van de onderzoeksdeelnemers goed tot zeer goed, bij de zorgaanbieders was de bereikbaarheid voor 84% goed tot zeer goed.

Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 is uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ.