Algemeen

Aangenaam kennis te maken met Froulju foar Froulju

Wie zijn wij? Een vrouwenvereniging met leden uit Noardeast Fryslân. Ons doel is verbinding en saamhorigheid.\

Foto: Jubilarissen worden in het zonnetje gezet.

En wat doen wij: Wij organiseren van september t/m april maandelijks een bijeenkomst in verschillende plaatsen in Noardeast Fryslân met verschillende thema’s, bijvoorbeeld een mooi reisverhaal, een muzikale middag/avond, of er komt een arts of een schrijver. Of een leuke modeshow. Verder kunt u deelnemen aan workshops in de buurt en worden er excursies georganiseerd, zoals een boottochtje of bezoek aan een wolspinnerij. Dan is er nog een fietsclub, een leesclub, een tuinclub en een volksdansclub.

 

Wilt u, zonder verplichting, een bijeenkomst bijwonen? U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Bijvoorbeeld:  Woensdag 3 april komt Gjalt Wijbenga (oud politieman) vertellen over zijn loopbaan in de recreatiezaal van Foswert, met na de pauze een optreden van de Old Pipers, aanvang bijeenkomst 19.45 uur. 

 

Voor meer informatie kunt u Hammie Vlietstra bellen op 06-20320216 of mailen: 

hammievlietstra@gmail.com λ