Algemeen

Afscheid Firma Hoogland uit Ferwert

Hoogland BV is een handelsonderneming welke actief is in de agrarische sector in Noord Nederland. Daarbij willen ze op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan de toekomstbestendige landbouw. Hoogland BV adviseert en begeleidt akkerbouwers en melkveehouders met hun bedrijfsvoering. Vroeger was het werkgebied rondom het dorp Ferwert, het bedrijf had toen ook al een eigen “maalderij” waarmee het diervoeders produceerde.

Op de foto links Hans Jouta en rechts Camiel Hoogland

In het dorp had het een pakhuis waar het ‘meel’ werd opgeslagen en waarvandaan eerst met paard en wagen en later met behulp van vrachtwagen de boeren werden beleverd. In de jaren vijftig werd door Bauke Pieters en zijn zoon Pieter aan de rand van het dorp een pakhuis gebouwd, gelegen aan de spoorlijn van het Dockumer Lokaeltje. Tot dan toe werden diervoeders en kunstmest via de Ferwerter vaart aangevoerd mbv traditionele Friese zeilschepen: de Skûtsjes. Met de komst van vervoer per spoor veranderde dit snel. Over deze spoorlijn werd kunstmest aangevoerd welke met schep en transportband werd afgezakt om te worden opgeslagen in het pakhuis. De zoon van Bauke Pieters Hoogland, genaamd Pieter Hoogland, welke het bedrijf in in 1964 van zijn vader voortzette verhuisde het bedrijf volledig naar deze locatie gelegen aan de Hogebeintumerdyk. Samen met zijn twintig jaar jongere broer Otto Hoogland bouwden zij het bedrijf verder uit tot een handelsbedrijf waarmee akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Friesland werden beleverd. In 1989 werd een bedrijfsterrein van 2 ha met loskade gelegen op industrieterrein de Hemrik in Leeuwarden aangekocht door Pieter Hoogland. Hij had het bedrijf in dat jaar overgedaan aan zijn broer Otto welke deze locatie vervolgens gebruikte voor de opslag van granen en kunstmest. In 2005 nam de zoon van Pieter Hoogland, Camiel Hoogland, het bedrijf over van zijn oom Otto. Inmiddels de vijfde generatie van de familie en inmiddels gevestigd in Leeuwarden.

In 2018 heeft Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH)een dorpsvisie geschreven en één van de uitgangspunten van de dorpsvisie betreft het streven naar ruimtelijke kwaliteit. DBFH wil graag aantrekkelijke dorpen worden en blijven om in te wonen, zowel voor inwoners als voor bezoekers. Men streeft er daarom naar dat de openbare ruimte van voldoende kwaliteit is en een aantrekkelijke, schone, vriendelijke uitstraling heeft. Ferwert en Hegebeintum kennen een rijke historie en zijn prachtig gelegen op het Friese platteland, grenzend aan de Waddenzee het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland.

Hoogland BV en DBFH hebben elkaar gevonden op het moment dat de firma Hoogland haar vleugels uitsloeg richting bedrijfsvoering Leeuwarden en gezien de grote historie wilde de firma Hoogland een afscheidscadeau aanbieden aan de inwoners van Ferwert Hegebeintum. In een uitstekende samenwerking met de firma Hoogland, kunstenaar Hans Jouta en DBFH is gekozen om een zestal kunstwerken te realiseren bij de ingangen van beide dorpen.

Kunstenaar Hans Jouta en Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum zijn druk bezig met de voorbereidingen en de kunstwerken worden onthuld op 11 september rond 17.30 uur. 

De onthulling van het eerste kunstwerk zal zijn op de Marrumerweg, nabij Foswert.

U bent van harte uitgenodigd.