Algemeen

Afsluiting herinrichting centrum van Ferwert

Burgemeester Kramer en kinderen begraven tijdscapsules om herinneringen te bewaren.

Ferwert – Vrijdag 26 april wordt ’s middags de herinrichting van het centrum in Ferwert feestelijk afgerond. Na ruim een jaar omleidingen voor het verkeer, ongemak en overlast voor met name ondernemers en winkelend publiek, nieuwe riolering die met dit project twee jaar naar voren werd gehaald, het opnieuw bestraten van de doorgaande weg en parkeerruimten aanleggen, was het eindelijk tijd voor beplanting en verdere aankleding. Ferwert is blij, maar er ligt nog wel een verlanglijst voor de komende jaren.

Foto: Bram Buruma

Plannen voor een nieuwe aankleding van het dorp waren er al lang. Dorpsbewoners hadden in samenwerking met Doarpsbelang Ferwert-Hegebeintum al een dorpsvisie 2018-2028 opgesteld. Doarpsbelang gaf daarin aan dat de openbare ruimte en dan met name de doorgaande Marrumerweg, Elingawei en Hoofdstraat aangepakt moest worden, met tegelijk ook De Streek en Nije Buorren. Op initiatief van de plaatselijke dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0) werd hiervoor in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân een projectplan opgesteld, waarin tegelijk vernieuwing van de riolering en straatmeubilair in dat gebied werd meegenomen. 

Aanleiding voor een grondige aanpak van de doorgaande route was een sterke verandering in de verkeersstroom door het dorp. De busroute was komen te vervallen en de situatie eiste meer aandacht voor het groen aankleden van de omgeving én het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wat nu meteen opvalt is dat op verschillende plaatsen asfalt vervangen is door klinkerbestrating, er een aantal verhogingen als verkeer remmende maatregelen in het wegdek kwam, de rijbaan op verschillende plaatsen een halve meter smaller werd en meer parkeerruimte werd gecreëerd. Het kan ook niemand zijn ontgaan dat de driesprong nabij het oude gemeentehuis veranderde, vooral ook om de situatie daar veiliger te maken. De officiële aftrap van het project was 1 december 2022 en de schep kon begin 2023 de grond in. De afgelopen weken werden de werkzaamheden afgerond door het planten van groen en vullen van de bloembakken. 

Vrijdag 26 april is het dan zover dat burgemeester Johannes Kramer het project officieel kan afronden en hij doet dat samen met leerlingen van de plaatselijke basisscholen. Om 15.30 uur gaan Kramer en de kinderen vier tijdscapsules begraven op het historisch Vrijhof. De kinderen hebben de capsules gevuld met tekeningen, brieven en persoonlijke herinneringen. Als het goed is, komen de capsules pas over 30 jaar weer boven de grond en zullen dan een volgende generatie herinneren aan een mijlpaal op 26 april 2024.

Als dit alles achter de rug is, gaat de plaatselijke projectgroep zeker niet achteroverleunen. Er zijn in ieder geval nog meer wensen en ideeën om de leefbaarheid in het dorp verder te verbeteren