Algemeen

Afsluiting van kaatsseizoen 2023

De afsluiting begon met een kaatsclinic gegeven door trainers Wybe Visser en Johan Boonstra van Kaatsfan. Daarna was traditiegetrouw de prijsuitreiking van de Hilly Kuperus competitie. Deze competitie is in het verleden opgezet door Freek de Vries en zijn eerste vrouw Hilly Kuperus (in gedachtenis).  

Hun doel was om het kaatsen onder de jeugd te stimuleren en daarmee door te gaan. Ze kochten bekers en die werden dan uitgereikt aan de eindklassement competitie winnaars. Het jaar daarop kregen de competitiewinnaars van de wisselbokaal een zilveren ketting als aandenken. Dit jaar ontvingen Ilse van der Galiën, Eva van der Marel en Mika van Oostrum, als competitiewinnaars van 2022, een ketting met zilveren kaatsbal. 

De prijswinnaars van de Hilly Kuperus competitie 2023 wonnen een prachtige glazen aandenken en de eerste prijswinnaars namen  ook nog eens de prachtige wisselbokaal mee naar huis welke ze uitgereikt kregen van Freek de Vries. 

De competitie winnaars 2023 waren: 

Categorie welpen A- klasse: 1. Johannes Miedema 2. Mirre Hiemstra 3. Mebius Hettinga

Categorie welpen B- klasse: 1. Fedde de Boer  2. Yaniek Miedema 3. Fere van Lingen 

Categorie pupillen: 1. Mart Roersma  2. Ilse Zoodsma  3. Lisa Poppelaars 

Categorie schooljeugd: 1. Ilse van der Galiën  2. Sam van der Marel 3. Amna Vlietstra

Ook de Linemantsjes werden in het zonnetje gezet als dank voor hun wekelijkse inzet. Tot slot werd door trainer Johan Boonstra een aanmoedingsprijs uitgereikt aan Fabiënne Santema vanwege haar enthousiasme en inzet van afgelopen kaatsseizoen. 

Allen gefeliciteerd en bedankt voor het mooie kaatsseizoen en graag tot volgend jaar