Algemeen

Beweegparken Stiens gaan definitief door

Stiens zet een forse stap naar een nog gezondere en actievere gemeenschap met de definitieve realisatie van drie beweegparken. Sinds 2019 werken Plaatselijk Belang Stiens en de werkgroep bestaande uit onder andere O.B.S. de Twilling, Alliade en bv SPORT nauw samen om drie beweegparken te realiseren. 

Dankzij de grote inzet van velen is het realiseren van de beweegparken in Stiens nu mogelijk gemaakt. Deze mijlpijl zou niet mogelijk zijn geweest zonder financiële steun van alle subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente Leeuwarden.

De beweegparken in Stiens zullen een veelzijdige sportomgeving bieden voor alle inwoners van Stiens. Ze zullen voorzien in de sportbehoefte van zowel jong en oud, sporters en recreanten en mensen met en zonder beperking. Het eerste beweegpark zal gebouwd worden bij Alliade en is specifiek ontworpen voor mensen met een beperking, terwijl het tweede beweegpark bij O.B.S. de Twilling zich meer richt op educatieve doeleinden van het sporten. Het laatste beweegpark bij sportcomplex It Gryn zal diverse sport- en beweegtoestellen bevatten, meer gericht op kracht, lenigheid, cardio en balans. De drie beweegparken tezamen zullen middels een beweegroute met elkaar verbonden worden. “De beweegparken zullen niet alleen een locatie worden om te bewegen, maar ook een plek om elkaar te ontmoeten en elkaar te motiveren en te stimuleren” aldus wethouder Gijs Jacobse. “We geloven dat dit project niet alleen bijdraagt aan een gezonder en vitaler Stiens, maar ook aan een hechtere gemeenschap waarin mensen samenkomen en bewegen”.

Wiebe Nieuwsma van Plaatselijk belang Stiens geeft aan heel blij te zijn met de komst van de beweegparken. ‘’De beweegparken zijn een groot aanwinst voor Stiens. We denken dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.’’

De bouw van de beweegparken in Stiens is van start gegaan op dinsdag 2 april 2024. Het is de bedoeling dat de inwoners van Stiens zo snel als mogelijk gebruik kunnen gaan maken van de drie beweegparken. Er wordt naar gestreefd om de beweegparken volledig sport- en beweegklaar te hebben begin mei 2024