Algemeen

Bijzonder afscheid op obs De Jint Stiens

Voor leerlingen is het jaar dat ze in groep 8 zitten, een bijzonder jaar. Een musical, schoolkamp en natuurlijk is dit het laatste jaar van de basisschool. Voor de leerlingen van groep 8 van openbare basisschool de Jint in Stiens was dit jaar extra bijzonder.

Meester Fokke Hofman was toch aanwezig en nam afscheid van zijn klas. Foto: Elly Hiemstra- Karsten

 

Deze groep was namelijk de laatste groep van meester Fokke Hofman. Na ruim veertig jaar werken in het onderwijs is het tijd voor zijn pensioen. Meester Fokke staat bekend om zijn prachtige verhalen en discipline. Daarnaast trapt hij in de pauzes ook graag een balletje met de leerlingen mee. Spijtig genoeg werd meester Fokke begin maart ziek en kon hij het schooljaar met deze groep niet afronden zoals hij -en zijn leerlingen- dit graag hadden gewild. Gelukkig was de duo- collega van meester Fokke, meester Meine Stegenga, bereid om extra dagen te werken zodat de leerlingen de laatste maanden van dit schooljaar niet meer hoefden te wennen aan een nieuw gezicht.

 

Eind maart gingen ook nog eens de scholen dicht in verband met de Corona-crisis. Meester Meine was niet alleen in het gat gesprongen dat meester Fokke door zijn afwezigheid achterliet, maar verzorgde ook nog eens op zeer inspirerende en betrokken wijze het digitale onderwijs voor deze groep. Daarnaast werd er digitaal geoefend voor de musical ‘Bende op de camping’. De ouders zijn het erover eens:  ‘dizze man hat himsels in slach yn ‘e rûnte wurke.’

Hoewel het schoolkamp naar Ameland voor deze groep niet doorging, zijn de laatste weken wel heel bijzonder geweest. Zo werd de musical op 24 juni opgevoerd met verschillende voorstellingen (in verband met de afstand en het maximaal aantal volwassenen in een ruimte), werd er gezwommen en gingen de leerlingen praamvaren in Leeuwarden.

Het hoogtepunt van het jaar was op woensdag 1 juli. Tijdens de afscheidsavond was meester Fokke tóch aanwezig en sprak, logischerwijs enigszins geëmotioneerd,  de leerlingen toe. Meester Meine had voor elke leerling een prachtig persoonlijk woord. Voordat het feest – met disco én overnachting op school - los zou barsten was er nog een belangrijk persoon waar afscheid van genomen moest worden. De leerlingen gingen op de fiets naar het huis van hun klasgenoot Klaas Willem van der Wal in Feinsum. Vanwege omstandigheden kon Klaas Willem de afgelopen weken niet op school zijn maar de klas wou hem laten weten dat ze hem niet waren vergeten. Voor zijn huis kreeg Klaas Willem een afscheidsspeech van meester Meine en zongen zijn klasgenoten hem vanuit de polonaise toe met een lied uit de musical.

Om goed wakker te worden (of te blijven) werd er op donderdagochtend 2 juli een heerlijk ontbijt in de buitenlucht geserveerd. Later op de ochtend werden de toekomstige brugklassers uitgezwaaid door de andere groepen van de Jint en daarmee zit de basisschoolperiode voor deze groep er écht op.

Tekst: Marrit Dijkstra