Algemeen

Bildtse preisoep bij SWS de Syl

Dertig genodigden zijn vrijdagmiddag samengekomen in samenwerkingsschool de Syl in Oude Bildtzijl. Bakbeppe Marijke Post is één van hen. Samen staan het gezelschap geduldig te wachten achter een lint met strik en bakkersgereedschap. 

Wanneer wethouder Baukje Tol het lint om 16.00 uur heeft doorgeknipt haast iedereen zich om de nieuwe gezamenlijke keuken van het dorp met eigen ogen te bekijken. Bakbeppe Marijke niet. Zij heeft de keuken al gezien. Sterker, met kinderen van groep 4 en 5 heeft ze de keuken al uitgeprobeerd. Samen bakten ze cup cakes, die daarna in de klas allemaal mochten worden opgegeten. De nieuwe keuken van basisschool de Syl is de jongste loot aan de zeer vruchtbare stam van het dorpsleven in Ouwe-Syl. Al bij de opening van de samenwerkingsschool in 2015 smeden Dorpsbelang, Stichting Welzijn Ouderen het Bildt en de school het eerste plan om de school met een keuken te verrijken. Een keuken waar niet alleen de school van zou profiteren, maar het hele dorp. Het had wat voeten in aarde om het benodigde geld bijeen te brengen, maar toen het geld er was konden vrijwilligers los. In drie weken tijd toverden zij een lokaal om tot een schitterende keuken en eetruimte. Kinderen, ouderen, groepen alleenstaanden, vriendengroepen; wie van Ouwe-Syl maar wil, kan van de ruimte gebruik maken. Bestuurder Pyt Sybesma van CBO Noardwest Fryslân ziet het initiatief met genoegen aan. ‘Wij als CBO willen dat onze scholen de verbinding zoeken met de dorpen en de wijken. Dit initiatief is hier een prachtig voorbeeld van. Dit geeft de school een meerwaarde voor het dorp.’ Sybesma ziet al voor zich dat in de nieuwe keuken ook een heerlijk Bildts preisoepje gemaakt wordt. ‘Bijvoorbeeld met die armdikke sappige preien van het Bildt. En met soepballen, want die horen erbij.’